Home / Cách viết dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2

Cách viết dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2

IELTS one day workshop | British Council Mexico

Đối với IELTS Writing Task 2 – dạng bài Agree và Disagree có nhiều cách viết bài dưới dây:

 

  • Cách viết cân bằng (balanced opinion) – đồng ý VÀ không đồng ý:

Phần Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và nêu lên ý kiến cá nhân đồng ý và không đồng ý với đề bài.

Phần Thân bài: vì đây là cách viết cân bằng, thảo luận vấn đề từ cả 2 hướng nên thân bài nên gồm 2 đoạn:

Đoạn 1: lý do đồng ý với đề bài

Đoạn 2: lý do không đồng ý với đề bài

Phần Kết luận: Nêu lên quan điểm cá nhân 

 

  • Cách viết chỉ nghiêng về một mặt (one-sided opinion) – đồng ý HOẶC không đồng ý:

– Phần Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và nêu lên ý kiến cá nhân đồng ý/không đồng ý với đề bài.

– Phần Thân bài: vì đây là cách viết chỉ nghiêng về một mặt nên thân bài bao gồm các đoạn văn nêu lên lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý.

Đoạn 1: lý do đồng ý/không đồng ý 1

Đoạn 2: lý do đồng ý/không đồng ý 2

Hoặc nếu bạn không tìm đủ lý do để viết thì:

Đoạn 1: lý do đồng ý/không đồng ý 

Đoạn 2: lợi ích/hệ quả của lý do nêu lên ở đoạn 1

– Phần Kết luận: Nêu lên quan điểm cá nhân một lần nữa

 

  • Cách viết chỉ nghiêng về một mặt nhưng kèm theo counter-argument (ý kiến phản biện):

– Phần Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và nêu lên ý kiến cá nhân đồng ý/không đồng ý với đề bài.

– Phần Thân bài: vì đây là cách viết có thêm ý kiến phản biện để làm mạnh hơn quan điểm đồng ý/không đồng ý của người viết nên thân bài nên đưa ra một ý kiến trái chiều cho ý kiến của người viết sau đó phản bác lại để làm rõ quan điểm.

Đoạn 1: Đưa ra lập luận ý kiến đối lập và phản bác nó.

Đoạn 2: Nêu ra (các) lý do ủng hộ quan điểm của mình

– Phần Kết luận: Nêu lên quan điểm cá nhân một lần nữa

*Lưu ý: Đối với cách viết này bạn phải nắm vững vàng cách lập luận và từ vựng phải khá, nếu không dễ viết thành ủng hộ cho quan điểm mà mình không đồng ý.

xem thêm: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-writing-task-2-ielts-agree-or-disagree-hoc-hay-198.html

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 27: must & can’t – Học Hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-27-must-can-t-hoc-hay-332.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 27: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *