Home / Cách tính điểm chi tiết IELTS

Cách tính điểm chi tiết IELTS

Cách đăng ký thi IELTS – Những câu hỏi thường gặp khi thi IELTS ...

Phần thi IELTS Listening và IELTS Reading

Bài thi nghe và đọc mỗi bài bao gồm 40 câu, với mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm, tổng điểm trên thang 40 sẽ được quy ra quy chuẩn điểm IELTS từ 1-9. 

Đây là thang điểm IELTS chuẩn của IDP đối với bài thi IELTS Listening và Reading, thí sinh có thể dựa vào đáp án đúng để quy về thang điểm chuẩn IELTS cho bài thi của mình.

Phần thi IELTS Speaking và IELTS Writing

Với phần thi nói và viết, giám khảo sẽ dựa vào bảng mô tả chi tiết thang điểm 1-9  để chấm điểm IELTS cho bài thi của thí sinh

Writing: Với mỗi task khác nhau, giảm khảo dựa trên các tiêu chí khác nhau để đánh giá bài thi của thí sinh: Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi – Task Achievement (đối với đề tài 1) hay khả năng trả lời bài thi – Task Response (đối với đề tài 2), tính gắn kết – kết nối giữa các câu, đoạn văn – Coherence and Cohesion, Vốn từ – Lexical Resource và Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

Speaking: Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency and Coherence, Vốn từ – Lexical Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy và Cách phát âm – Pronunciation. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

Cách tính tổng điểm bài thi

Thang điểm IELTS là từ 1 – 9, điểm tổng bài thi sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Điểm từng phần thi sẽ được thể hiện rõ trong bảng kết quả để mọi người dễ dàng kiểm tra.

Và lưu ý sẽ có một số quy ước làm tròn trong thang điểm IELTS, cụ thể như sau:

+ Điểm trung bình cộng của cả 4 kỹ năng có số lẻ là .25 thì sẽ được làm tròn thành .5

+ Điểm trung bình cộng của cả 4 kỹ năng có số lẻ là .75 thì sẽ được làm tròn thành 1.0

Ví dụ: Điểm từng phần: 7.0 (Nghe), 5.0 (Nói), 6.5 (Đọc), 6.5 (Viết). Điểm tổng IELTS = 25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5.

Xem thêm: https://hochay.com/cach-cham-diem-ielts-ma-ban-nen-biet-hoc-hay-193.html#6de-thi-thu-ielts-online

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm

– Một số cụm động từ 2 từ có dấu trọng âm chính ở động …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *