Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Tổng hợp ngữ pháp pháp TOEIC thì Hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-9-hien-tai-hoan-thanh-va-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-312.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 9: Hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn – HocHay Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect and present perfect continuous): 2 thì này rất dễ bị nhầm lẫn với …

Xem Blog

Tổng hợp ngữ pháp pháp TOEIC thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-8-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien-hoc-hay-311.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 8: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – HocHay 1. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: – Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn diễn (the present perfect continuos hay present perfect progressive) mô …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Thì hiện tại hoàn thành – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-7-hien-tai-hoan-thanh-present-perfect-hoc-hay-310.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 7: Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – HocHay 1. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense) Ví dụ Thì hiện tại hoàn thành được dùng …

Xem Blog

Hướng dẫn học ngữ pháp TOEIC – Thì quá khứ tiếp diễn – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-6-qua-khu-tiep-dien-past-continuous-hoc-hay-309.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 6: Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn: Cách dùng quá khứ tiếp diễn (the past continuous) Ví dụ Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn …

Xem Blog

Tổng hợp ngữ pháp pháp TOEIC thì quá khứ đơn (Past Simple) – Học hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-5-qua-khu-don-past-simple-hoc-hay-308.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 5: Quá khứ đơn (Past Simple) – HocHay 1. Cách dùng thì quá khứ đơn: Thì quá khứ đơn (Past simple) Cách sử dụng Ví dụ Thời gian xác định.   Diễn tả hành động đã …

Xem Blog

Học ngữ pháp TOEIC – Thì hiện tại tiếp diễn (Present Simple and Continuous) – Học hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-3-hien-tai-don-va-tiep-dien-present-simple-and-continuous-hoc-hay-305.html Ngữ pháp luyện thi TOEIC – Unit 3: Hiện tại đơn và tiếp diễn (Present Simple and Continuous) – HocHay 1. So sánh Present continuous (I am doing) Present simple (I do) Chúng ta sử thì hiện tại tiếp diễn cho những điều xảy ra tại hoặc trong khoảng thời gian đang nói.Hành …

Xem Blog

Hướng dẫn học ngữ pháp TOEIC – Thì hiện tại đơn – Học hay

xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-1-hien-tai-don-present-simple-hoc-hay-304.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 2: Hiện tại đơn (Present Simple) – HocHay 1. Cách dùng thì hiện tại đơn: Thì hiện tại đơn (present simple tense hay còn gọi là simple present tense) là một trong những loại thời được dùng …

Xem Blog

Làm đề TOEIC ETS 2020 – Test 5 – Listening – Học hay

Video ETS TOEIC Listening: Test 5 – Học Hay Xem thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại: https://hoctuvung.hochay.com Cùng HocHay học tiếng Anh Luyện thi ETS TOEIC các bạn nhé! Part 1 Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test …

Xem Blog